Co to jest leasing

Co to jest leasing

W czasach nienajlepszej sytuacji gospodarczej z którą obecnie zmaga się większość przedsiębiorców działających na naszym rynku, polityka zaciskania pasa staje się znacznie bardziej odczuwalna i wynika nie wyłącznie z konieczności, co z realnej oceny rzeczywistości w jakiej przychodzi funkcjonować poszczególnym firmom. Inwestycje mimo wszystko są jednak działaniem niezbędnym, bez względu na sytuację gospodarczą, jakikolwiek nie byłby kryzys czy ogólne trendy obowiązujące na rynkach, dlatego też zapewnienie właściwego systemu wzrostu stanowi w chwili obecnej jeden z kluczowych czynników, nad którymi muszą skupić się właściciele firm chcący utrzymać swoją bieżącą pozycję czy też pokusić się o podjęcie wojny z lokalną konkurencją. Kwestia jest taka jak można to osiągnąć? Jednym z inspirujących rozwiązań, które są w stanie zagwarantować szybką realizację wyżej wymienionych ambicji jest z pewnością leasing. Wypożyczenie sprzętu zamiast zakup na własność ma w aktualnie coraz większą rzeszę zwolenników, a dobre strony płynące z tego typu zjawiska są dostrzegalne praktycznie bez dogłębnej analizy. Mamy tu na myśli oszczędności z tytułu wkładu własnego. W kwestii zakupu niezbędnych sprzętów, maszyn czy urządzeń na własność, przedsiębiorca ponosi całkowity koszt transakcji i powinien się liczyć z problemami jakie tego typu inwestycja może spowodować w odniesieniu do kondycji finansowej, a co za tym idzie również do trwałości finansowej biznesu. Niepewne lokowanie funduszy w czasach bessy nie jest najlepszym rozwiązaniem ponieważ nie daje odpowiednio dużych gwarancji, że dana transakcja się zwróci. O wiele lepiej zminimalizować ryzyko ograniczając wkład własny korzystając z alternatywnych form sponsorowania, takich jak choćby leasing. W przypadku dzierżawienia wybranego sprzętu korzyści są zauważalne właściwie od razu. Przede wszystkim chodzi tu o wysokość wkładu własnego, który nie jest na poziomie 100% jak w przypadku zakupu na własność. To tylko naście, do kilkudziesięciu procent, w zależności od wybranej usługi jak również poszczególnych zapisów umowy między zainteresowanymi stronami. Leasing jest dla przedsiębiorcy o tyle atrakcyjny, iż pozwala nie tylko ograniczyć możliwie najbardziej wkład własny, ale również w razie pojawiającej się konieczności wydłużyć do maksimum okres samego leasingowania – obniżając tym sposobem wysokość rat z każdego miesiąca uiszczanych na rzecz leasingodawcy z tytułu korzystania z leasingowanego sprzętu. Co ważne leasing jest tak samo atrakcyjny tak dla dużych korporacji charakteryzujących się potężnymi inwestycjami (grubo przekraczającymi przeciętną), jak dodatkowo mniejszych i średnich przedsiębiorstw, w których wydatki połączone z daną inwestycją nie są być może zbyt rozległe, ale również dostępny kapitał nie jest wartością z gumy, którą można dowolnie dysponować. Leasing stwarza szerokie pole manewru każdemu przedsiębiorcy bowiem jest to rozwiązanie dość elastyczne, które świetnie można wykorzystać między innymi w przypadku finansowania wielkich transakcji jak i bieżących potrzeb związanych z wyposażeniem biura czy wydzierżawieniem przestrzeni będącej siedzibą firmy. Wysokość transakcji nie ma na dobrą sprawę znaczenia bowiem bez względu na jej charakter – pozytywy płynące z leasingu zazwyczaj są zauważalne już w początkowych miesiącach działalności, z tego względu powyższe rozwiązanie cieszy się dość znaczącą popularnością.