Co wybrać – leasing czy kredyt?

Co wybrać – leasing czy kredyt?

Obecna sytuacja która istnieje na lokalnych rynkach nie sprzyja odważnemu inwestowaniu. Wynika to w dużej mierze z kryzysu gospodarczego jaki dotknął poszczególne państwa i jakiego negatywne efekty dostrzegane są po dziś dzień dla wielu podmiotów uzależnionych bezpośrednio od kwestii ekonomicznej czy ogólnych nastrojów szerzących się w środowisku potencjalnych klientów. Gdy sytuacja ze strony konkretnej firmy wydaje się niekorzystna przedsiębiorcy koncentrują się na poszukiwaniu rozwiązań odpowiednich do zaistniałej sytuacji – takich które zapewnią zachowanie odpowiedniego poziomu rozwoju przy jednoczesnym ograniczeniu niepotrzebnych wydatków. Oczywistym jest, iż najprościej jest ograniczyć wydatki na inwestycje chociaż na dłuższą metę działanie tego typu zawsze przynosi więcej strat niż korzyści. Co zatem zrobić by sprostać trudnym wymaganiom rynku a przy okazji zachować równowagę finansową niezbędną zwłaszcza w okresie rynkowej bessy? Warto zastanowić się nad innymi źródłami finansowania inwestycji, takimi jak chociażby leasing. Samofinansowanie inwestycji staje się powoli przeżytkiem, w dodatku bardzo kosztowne. Przedsiębiorstwa coraz częściej oddalają się od luksusu posiadania praw własności do sprzętu niezbędnego w prowadzonej działalności ponieważ poza zwykłym prestiżem i faktem, iż sprzęt ów stanowi część majątku firmy – praktyczne cechy zakupów na własność są w zasadzie znikome. Posiadany sprzęt jest mniej lub bardziej drogi jednak w codziennym użyciu prawo własności do tegoż nie będzie miało wpływu samo z siebie do osiągnięcia zysków. Zyski wynikają w największym stopniu z użytkowania danego urządzenia, nie zaś z jego posiadania (wyjątek jest taki, że jest się leasingodawcą). Czy warto w związku z tym inwestować lwią część kapitału przedsiębiorstwa w zakup sprzętu na własność w sytuacji gdy można go z łatwością wynająć oszczędzając tym samym jakieś 80-90% na całej inwestycji? Odpowiedź wydaje się oczywista. Leasing to dużo ciekawsze wyjście z sytuacji ze względy na to, że pozwala ograniczyć wkład własny do minimum, zamortyzować ponoszone koszty, spowodować duży wzrost przychodów a to w dzisiejszych czasach jest rzeczą praktycznie najważniejszą, bez której trudno sobie wyobrazić zrównoważone funkcjonowanie a już na pewno nie umacnianie własnej pozycji i zdobywanie kolejnych segmentów rynku. Jeśli chcemy sprostać konkurentom należy podejmować działania, które z jednej strony zapewnią wprowadzenie potrzebnych inwestycji (np. wyposażenie w profesjonalny sprzęt, nabycie samochodów, maszyn, urządzeń), a z drugiej nie wydrenują firmowego zapasu finansowego do poziomu, w którym utrzymanie płynności finansowej stanie się realnie zagrożone. Leasing będzie rozwiązaniem, które bardzo dobrze wpisuje się w powyższe cele, jest działaniem, które daje optymalizację stabilności, dużo korzystniejsze i dużo bezpieczniejsze niż chociażby kredyt gotówkowy. Leasing jest wszakże o wiele bardziej ceniony wśród przedsiębiorców ze względu na fakt, iż nie obniża zdolności kredytowej a poza tym stwarza opcję skorzystania z kilku ulg podatkowych, których w przypadku pozostałych źródeł opłacania inwestycji nie spotkamy. Właśnie z tej przyczyny można przyjrzeć się bliżej korzyściom jakie niesie za sobą wynajmowanie bo są one widoczne niemal na każdym etapie obowiązywania umowy – od momentu jej podpisania, aż po ostatni dzień jej działania.