Czy biuro rachunkowe ma możliwość korzystania ze zwolnienia z VAT

Czy biuro rachunkowe ma możliwość korzystania ze zwolnienia z VAT

W sytuacji gdy to biuro księgowe, oferuje profesjonalne usługi rachunkowo-księgowe i co najważniejsze nie oferuje kompleksowych usług doradczych oraz nie oferuje żadnych porad prawnych, to ma możliwość korzystania ze zwolnienia z VAT.

Biuro rachunkowe - zwolnienie z VAT

Osoby, jakie oferują usługi doradztwa z automatu nie spełniają warunków, które są niezbędne, żeby mieli możliwość zwolnienia z VAT (ze względu na wysokość obrotu). Gdy firma rachunkowa świadczy jedynie usługi księgowe (prowadzi księgi podatkowe, przygotowuje deklaracje podatkowe), to bezwzględnie może korzystać ze zwolnienia z VAT ze względu na skalę obrotów.

Firmy oferujące usługi księgowe i rachunkowe, podlegają takim samym zasadom jak i prawu podatkowemu, jak wszyscy inni podatnicy. Znaczy to, że biura rachunkowe są zobowiązane rozliczać zarówno podatek dochodowy, jak i również podatek od towarów i usług. Firmy rachunkowe wszystkie inne przedsiębiorstwa gospodarcze może skorzystać ze zwolnienia z VAT na zasadach ogólnych. Warto zaznaczyć jednak, iż zwolnienie to przysługuje wyłącznie podmiotom, gdzie sprzedaż roczna nie przewyższała 150 000zł. Zwolnienie to stosuje się automatycznie, bez obowiązku wykonywania żadnych uprzednich czynności przez podatnika. 

Ponowny powrót do zwolnienia z podatku VAT

Warto powiedzieć również i o tym, że w sytuacji gdy to podatnik prowadzący własne biuro rachunkowe straci prawo do zwolnienia z VAT bądź też wycofa się z tego prawa, to może ponownie do niego powrócić, ale nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy (licząc od końca roku w jakim stracił prawo do zwolnienia).