Finansowanie środków transportu

Finansowanie środków transportu

Prowadząc działalność gospodarczą jedną z najważniejszych spraw, o które koniecznie należy zadbać już na samym początku jest bezsprzecznie ta mająca związek z wyposażeniem naszej firmy w służbowy samochód. W zależności od rodzaju obszaru, w którym funkcjonuje dane przedsiębiorstwo potrzeba nabycia samochodu może sprowadzać się zarówno do jednej sztuki, jak i do całej floty, składającej się z kilku czy nawet kilkunastu sztuk pojazdów. Projekt inwestycyjny takiego rodzaju potrzebuje bez wątpienia dość sporych nakładów – jeśli w grę wchodzi samofinansowanie to przedsiębiorca musi musi brać pod uwagę wydatek wysokości nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych w wersji optymistycznej ( jeśli do kupienia jest tylko jeden środek transportu) albo nawet kilkuset tysięcy, czy nawet kilku milionów złotych jeśli do nabycia jest cała flota samochodów. Pytanie zasadnicze brzmi skąd tego rodzaju środki uzyskać? Jednym z najpopularniejszych oraz jak dotąd głównie stosowanych w ostatnich latach sposobów, które dają możliwość zakupić obligatoryjne z punktu widzenia określonych zamiarów przedsiębiorstwa przedsięwzięcia są bez wątpienia pożyczki samochodowe. Z jakiego powodu warto z tej formy finansowego wsparcia skorzystać? Przede wszystkim ze względu na ogromny wymiar możliwości jak również stosunkowo wysoki pułap gotówki dostępnej w zakresie niniejszego świadczenia. Dzięki pożyczce samochodowej właściciel przedsiębiorstwa może w bardzo krótkim czasie zdobyć odpowiednią ilość funduszy bez względu na wielkość danej inwestycji. W zależności od potrzeb jak również posiadanej zdolności kredytowej przedsiębiorstwo może uzyskać kredyt umożliwiający sfinansowanie zakupu zarówno jednego samochodu, jak również całej floty środków transportu. Jeżeli w grę wchodzi ta druga możliwość, stosunkowo upowszechniona między innymi w branży transportowej pożyczka samochodowa jest właściwie jedynym skutecznym rozwiązaniem, w ramach którego właściciel przedsiębiorstwa może pozyskać ilość funduszy w kwocie, która umożliwi przeprowadzenie tak kosztownego przedsięwzięcia. Kredyt samochodowy jest w tej sytuacji bardzo atrakcyjną dla przedsiębiorców możliwością także z jeszcze jednej, zupełnie innej przyczyny. Chodzi tutaj o kwestie związane z ubezpieczeniem kupowanych środków transportu. Mianowicie w zwykłych realiach nabywca musiałby poszukiwać osobno atrakcyjnych zestawów ubezpieczenia AC na wolnym rynku co nie nie należało nigdy do najłatwiejszych zabiegów. Korzystając z kredytu samochodowego dostaje jednak możliwość połączenia obu usług w jedno, bardziej praktyczne oraz co najważniejsze niezwykle opłacalne świadczenie. Wynika to bowiem z faktu, iż przedsiębiorstwa zajmujące się udzielaniem pożyczek samochodowych mają najczęściej dostępne w ofercie oferty ubezpieczeń, negocjowane bezpośrednio z towarzystwami ubezpieczeniowymi, dzięki czemu są dużo bardziej atrakcyjniejsze niż analogiczne pakiety dostępne na wolnym rynku. Właściciel firmy korzystający z kompleksowego rozwiązania może zatem dodatkowo zyskać tak na kosztach jak i na procedurach. Zestawienie obu poszczególnych świadczeń w jedno oszczędza mu albowiem konieczności żmudnego negocjowania każdej z osobna u ubezpieczyciela co z oczywistych względów stanowi ogromną korzyść. Mając zatem na uwadze zalety wynikłe z takiej formy zoptymalizowania całego przedsięwzięcia warto z pewnością powyższą możliwość rozważyć.