Popularność leasingu stale wzrasta

Popularność leasingu stale wzrasta

Patrząc na statystyki , które dotyczą popularności leasingu wśród biznesmenów da się łatwo zauważyć, że zdecydowana większość z nich mając wśród możliwości do wyboru leasing operacyjny czy finansowy decyduje się na to pierwsze rozwiązanie. Szczerze mówiąc nie ma się co temu dziwić bowiem leasing operacyjny może być opcją przeznaczoną dla znacznie szerszej grupy odbiorców, ukierunkowanych na duże wpływy w krótkim okresie. Leasing finansowy jest za to przeznaczony dla stosunkowo wąskiej grupy klientów jednak mimo to także potrafi przynieść znaczne korzyści o ile tylko dany przedsiębiorca dokona świadomego wyboru na podstawie skrupulatnej analizy perspektyw jakie ta forma stwarza. Leasing finansowy charakteryzuje się między innymi tym, że w jego przypadku to przedsiębiorca zyskuje sposobność osobistego dokonywania odpisów amortyzacyjnych, które jednocześnie może zaliczyć w koszty uzyskania przychodu, podobnie jest również w kwestii między innymi odsetek z raty leasingowej. W leasingu finansowym strategiczny również może być fakt braku ograniczeń minimalnego czasu obowiązującej danego biznesmena umowy czy też minimalnej wartości końcowej z nią związanej – umowa może być zawarta na dowolny okres uzgodniony między obiema stronami. Analizując specyfikę leasingu finansowego trzeba również nadmienić o kwestiach związanych z podatkiem VAT, który w tym przypadku powinno się zapłacić w całości łącznie z pierwszą ratą leasingową. Rozwiązanie to stanowi z pozoru nie lada wyzwanie ponieważ wiąże się z poważnym wydatkiem i to zaraz na starcie, jednak trzeba zauważyć, że cieszy się taki sposób szczególną popularnością u podmiotów, które nie są płatnikami podatku VAT, a co z tym związane: zyskują one możliwość do odpisania wymienionej tu stawki w wymiarze równym kwocie na jaką obłożony jest przedmiot zawieranej umowy. Jeśli zdecydujemy się na leasing finansowy warto dodatkowo pamiętać o pewnej podstawowej sprawie dotyczącej uzyskania na własność danego dobra zaraz po finalizacji umowy jego dzierżawienia. Otóż w opisanym tu przykładzie przejęcie owo następuje automatycznie razem ze wpłaceniem przez leasingobiorcę końcowej raty leasingowej. Od tego momentu przedmiot umowy stanowi formalnie partię majątku przedsiębiorcy, a co za tym idzie należy mieć pełną świadomość takiego stanu rzeczy już w pierwszych chwilach prowadzonego procesu negocjacyjnego. Leasing finansowy potrafi zagwarantować korzyści jednak tylko wówczas kiedy jego wybranie znajduje pełne odbicie w specyfice posiadanej działalności. Doskonale sprawdza się on między innymi w przypadku przedsiębiorców działających w branży medycznej a to za sprawą niższej stawki podatku VAT na urządzenia o tym charakterze. Ponadto dobre efekty w ramach zastosowania leasingu finansowego zaobserwują również większe przedsiębiorstwa, dla których istotna między innymi jest szybsza amortyzacja. Zarówno leasing operacyjny jak i leasing finansowy stanowią rozwiązania przynoszące konkretne korzyści. Należałoby jednak do każdego przypadku podchodzić indywidualnie i w jednakowy sposób dokonywać oceny jak również ostatecznego wyboru (z wzięciem pod uwagę wszelkich dostępnych parametrów), odnośnie do tego który z wyżej wymienionych rodzajów leasingu powinien w przypadku specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej sprawdzić się jak najlepiej.